بکندباز

تابع ‎chroot()‎‎ در PHP

مثال

تغییر پوشه ی اصلی:

<?php
// Change root directory
chroot("/path/to/chroot/");

// Get current directory
echo getcwd();
?>

نتیجه:

/

 

توضیحات

تابع ‎chroot()‎ پوشه ی اصلی فرایند در حال اجرا را به directory و پوشه ی کنونی را به “/” تغییر می دهد.

سینتکس

chroot(directory)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
directory اجباری. آدرس جدید پوشه ی اصلی
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*