بکندباز

تابع ‎rewinddir()‎‎ در PHP

مثال

باز کردن یک پوشه، لیست کردن فایل های درون آن، ریست کردن پوشه ی باز شده، و لیست کردن دوباره ی فایل ها و سپس بستن پوشه:

<?php
$dir = "/images/";

// Open a directory, and read its contents
if (is_dir($dir)){
 if ($dh = opendir($dir)){
  // List files in images directory
  while (($file = readdir($dh)) !== false){
   echo "filename:" . $file . "<br>";
  }
  ‎rewinddir()‎‎;
  // List once again files in images directory
  while (($file = readdir($dh)) !== false){
   echo "filename:" . $file . "<br>";
  }
  closedir($dh);
 }
}
?>

خروجی:

filename: cat.gif
filename: dog.gif
filename: horse.gif
filename: cat.gif
filename: dog.gif
filename: horse.gif

 

توضیحات

تابع ‎rewinddir()‎‎ پوشه ای که با ‎opendir()‎‎ باز شده است را ریست می کند.

سینتکس

rewinddir(dir)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
dir اختیاری. پوشه ی باز شده
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*