بکندباز

تابع ‎input()‎ در پایتون

مثال

درخواست دریافت داده از کاربر و چاپ آن:

print('نام خود را وارد کنید:')
x = ‎input()‎
print('Hello, ' + x)

توضیحات

تابع ‎input()‎ از کاربر درخواست می کند که داده ای را وارد کند.

سینتکس

input(prompt)

مثال

با استفاده از پارامتر prompt می توان قبل از دریافت ورودی، متنی را برای کاربر ارسال کرد:

x = input('نام خود را وارد کنید:')
print('Hello, ' + x)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0