بکندباز

تابع ()array_sum در PHP

مثال : جمع مقدایر موجود در آرایه را برگردان : 5+15+25

<?php
$a=array(5,15,25);
echo array_sum($a);
?>

توضیحات

تابع ()array_sum جمع همه ی مقادیر موجود در آرایه را برمیگرداند.

دستور تابع

array_sum(array)

تست آنلاین تابع ()array_sum

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0