بکندباز

متد ‎writable()‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا فایل قابل نوشتن است یا نه:

f = open("demofile.txt", "a")
print(f.‎writable()‎)

توضیحات

متد ‎writable()‎ اگر فایل قابل نوشتن باشد True و در غیر اینصورت False برمیگرداند. اگر فایل با مد a یا w باز شده باشد، یعنی قابل نوشتن است.

سینتکس

file.‎writable()‎
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0