بکندباز

تابع ()money_format در PHP

مثال : فرمت پول بین المللی en_US:

<?php
$number = 1234.56;
setlocale(LC_MONETARY,"en_US");
echo money_format("The price is %i", $number);
?>
نتیجه:
The price is USD 1,234.56

توضیحات

تابع ()money_format متن فرمت شده به یک واحد پول مشخص را برمیگرداند.

این تابع در جایی که در متن اصلی علامت % قرار دارد، عدد فرمت شده را وارد می کند.

نکته: تابع ()money_format روی پلتفرم ویندوز کار نمی کند.

دستور تابع

money_format(string,number)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*