بکندباز

تابع ‎exec()‎ در پایتون

مثال

اجرای یک کد:

x = 'name  = "John"\nprint(name)'
exec(x)

توضیحات

تابع ‎exec()‎ یک بلوک کد پایتون که به شکل داده ی متنی به ورودی آن داده می شود را اجرا می کند.

تابع ‎exec()‎ بر خلاف تابع ‎eval()‎ که فقط یک عبارت کوتاه را اجرا کند، می تواند بلوک های کد بزرگی را اجرا کند.

سینتکس

exec(object, globals, locals)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0