بکندباز

تابع ‎sum()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن مجموع اعضای یک تاپل:

a = (1, 2, 3, 4, 5)
x = sum(a)
print(x)

توضیحات

تابع ‎sum()‎ مجموع تعداد اعضای آرایه ی ورودی را برمیگرداند. اگر پارامتر start مقدار داشته باشد، این مجموع با مقدار start جمع شده و در خروجی برگردانده می شود.

سینتکس

sum(iterable,  start)

مثال

محاسبه ی مجموع تعداد اعضای آرایه ورودی به علاوه عدد 7:

a = (1, 2, 3, 4, 5)
x = sum(a, 7)
print(x)

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question