بکندباز

تابع ‎fgetc()‎‎ در PHP

مثال

خواندن یک کاراکتر از یک فایل باز شده:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
echo fgetc($file);
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fgetc()‎‎ یک تک کاراکتر از یک فایل باز شده را در خروجی برمیگرداند.

نکته: این تابع کند است و نباید برای فایل های بزرگ استفاده شود. برای خواندن یک کارکتر از یک فایل بزرگ از تابع ‎fgets()‎‎ برای خواندن یک خط و سپس از تابع ‎fgetc()‎‎ روی آن خط برای خواندن یک کاراکتر استفاده کنید.

سینتکس

fgetc(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده

مثال

خواندن کاراکتر به کارکتر یک فایل باز شده:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
while (! feof($file)) {
  echo fgetc($file);
  }
fclose($file);
?>

 

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*