بکندباز

تابع ‎type()‎‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن نوع داده ی سه شیء مختلف:

a = ('apple', 'banana', 'cherry')
b = "Hello World"
c = 33

x = type(a)
y = type(b)
z = type(c)
print(x, y, z)

توضیحات

تابع ‎type()‎‎ نوع داده ی شیء مشخص شده را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

type(object,  bases, dict)

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*