بکندباز

تابع ‎readfile()‎ در PHP

مثال

خواندن یک فایل:

<?php
echo readfile("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎readfile()‎ یک فایل را می خواند و محتوای آن را در بافر خروجی می نویسد.

سینتکس

readfile(file, include_path, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل
include_pathاختیاری. 
contextاختیاری.
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0