بکندباز

متد ‎log10()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه ی لگاریتم اعداد در مبنای 10:

# Import math Library
import math 

# Return the base-10 logarithm  of different numbers
print(math.log10(2.7183))
print(math.log10(2))
print(math.log10(1))

توضیحات

متد math.‎log10()‎‎ لگاریتم یک عدد را در مبنای 10 محاسبه می کند.

سینتکس

math.log10(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. مقدار عددی مثبت. اگر صفر یا منفی باشد، ارور ValueError و اگر غیر عددی باشد ارور TypeError برگردانده می شود.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: 2.3

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*