بکندباز

متد ‎asinh()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه سینوس هایپربولیک معکوس عدد ورودی:

# Import math Library
import math 

# Return the inverse hyperbolic  sine of numbers
print(math.asinh(7))
print(math.asinh(56))
print(math.asinh(2.45)) 
print(math.asinh(1))

توضیحات

متد math.‎asinh()‎‎ سینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

math.asinh(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. یک عدد مثبت یا منفی. اگر x عدد نباشد، ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع float که برابر با سینوس هایپربولیک معکوس x است
ورژن پایتون: 2.6

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*