بکندباز

تابع ()key در PHP

مثال : کلید آیتمی که اشاره گر آرایه به آن اشاره دارد را برمیگرداند

<?php
$people=array("Peter","Joe","Glenn","Cleveland");
echo "The key from the current position is: " . key($people);
?>

توضیحات

تابع ()key کلید آیتمی که اشاره گر آرایه به آن اشاره دارد را برمیگرداند. در صورت ارور false برمیگرداند.

دستور تابع

key(array)

تست آنلاین تابع ()key

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*