بکندباز

تابع ()hex2bin در PHP

مثال : تبدیل کاراکتر های هگزادسیمال به مقدار ASCII:

<?php
echo hex2bin("48656c6c6f20576f726c6421");
?>

توضیحات:

تابع ()hex2bin یک متن شامل مقادیر هگزادسیمال را به کاراکتر های ASCII تبدیل می کند

دستور تابع

hex2bin(string)

تست آنلاین تابع ()hex2bin

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0