بکندباز

تابع ‎file_exists()‎ در PHP

مثال

بررسی اینکه آیا فایل وجود دارد یا نه:

<?php
echo file_exists("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎file_exists()‎ چک می کند که آیا یک فایل یا یک پوشه وجود دارد یا نه.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

file_exists(path)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
pathاجباری. آدرس پوشه یا فایل
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0