بکندباز

تابع ‎file_exists()‎‎ در PHP

مثال

بررسی اینکه آیا فایل وجود دارد یا نه:

<?php
echo file_exists("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎file_exists()‎‎ چک می کند که آیا یک فایل یا یک پوشه وجود دارد یا نه.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

file_exists(path)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
path اجباری. آدرس پوشه یا فایل

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*