بکندباز

تابع ‎ftruncate()‎‎ در PHP

مثال

کاهش محتوای یک فایل باز شده تا یک حجم مشخص (100 بایت):

<?php
// Check filesize
echo filesize("test.txt");
echo "<br>";

$file = fopen("test.txt", "a+");
ftruncate($file,100);
fclose($file);

// Clear cache and check filesize again
clearstatcache()‎;
echo filesize("test.txt");
?>

خروجی کد بالا:

792
100

توضیحات

تابع ‎ftruncate()‎‎ محتوای فایل را تا یک حجم مشخص حذف می کند.

سینتکس

ftruncate(file, size)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده
size اجباری. سایز جدید فایل

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*