بکندباز

متد ‎index()‎ در پایتون

مثال

پیدا کردن موقعیت کلمه ی “welcome” در متن:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.index("welcome")

print(x)

توضیحات

متد ‎index()‎ ایندکس اولین جایی که کلمه ی مشخص شده در متن پیدا می شود را در خروجی برمیگرداند. اگر کلمه در متن پیدا نشد، یک خطا در خروجی چاپ شده و برنامه متوقف می شود.

متد ‎index()‎ تقریباً مشابه متد ‎find()‎ است، با این تفاوت که با متد  ‎find()‎ اگر کلمه در متن پیدا نشد، ‎(-1)‎ در خروجی برگردانده می شود.

سینتکس

string.index(value, start, end)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. کلمه ای که باید در متن جستجو شود
start اختیاری. نقطه ی شروع جستجو. پیشفرض 0
end اختیاری. نقطه ی پایان جستجو. پیشفرض پایان متن

مثال

اولین جایی که حرف “e” در متن پیدا می شود:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.index("e")

print(x)

مثال

اولین جایی که حرف “e” در ایندکس 5 تا 10 متن پیدا می شود:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.index("e",  5, 10)

print(x)

مثال

اگر کلمه در متن نباشد، متد ‎find()‎ مقدار ‎-1‎ برمیگرداند ولی متد ‎index()‎ خطا می دهد:

txt = "Hello, welcome to my world."

print(txt.find("q"))
print(txt.index("q"))

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ