بکندباز

متد ‎update()‎ در پایتون

مثال

افزودن آیتم های ست y به ست x:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "apple"}

x.update(y) 

print(x)

توضیحات

متد ‎update()‎ آیتم هایی را از یک ست به ست اصلی اضافه می کند. آیتم های تکراری اضافه نمی شوند.

سینتکس

set.update(set)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set اجباری.

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0