بکندباز

تابع ()similar_text در PHP

مثال : محاسبه تشابه میان دو متن و برگرداندن تعداد کاراکتر های مشابه در خروجی:

<?php
echo similar_text("Hello World","Hello Peter");
?>

توضیحات

تابع ()similar_text تعداد تشابهات بین دو متن را محاسبه می کند

همچنین می تواند این تشابه را به درصد هم در خروجی نمایش دهد.

دستور تابع

similar_text(string1,string2,percent)

درpercent نام متغیری را می نویسیم که تشابه به درصد در آن متغیر قرار میگیرد

مثال:

<?php
similar_text("Hello World","Hello Peter",$percent);
echo $percent;
?>
نتیجه:
63.636363636364

تست آنلاین تابع ()similar_text

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*