بکندباز

تابع ()addcslashes در PHP

مثال : افزودن یک بک اسلش \ قبل از کاراکتر “W”:

<?php
$str = addcslashes("Hello World!","W");
echo($str);
?>

توضیحات:

تابع ()addcslashes یک بک اسلش \ قبل از کاراکتر های مشخص شده اضافه می کند و آن را برمیگرداند.

نکته: تابع()addcslashes به کوچکی و بزرگی حروف حساس است.

نکته: هنگام استفاده از addcslashes روی کاراکتر های v، t ، f، n، r و 0 (NULL) مراقب باشید. کاراکتر های f\، t\، n\، r\، 0\ و v\ کاراکتر های از پیش تعیین شده هستند.

دستور تابع

addcslashes(string,characters)

تست آنلاین تابع ()addcslashes

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*