بکندباز

تابع ‎ftp_chmod()‎‎ در PHP

مثال

تنظیم مجوز های فایل:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$file = "php/test.txt";

// Try to set read and write for owner and read for everybody else
if (ftp_chmod($ftp_conn, 0644, $file) !== false)
 {
 echo "Successfully chmoded $file to 644.";
 }
else
 {
 echo "chmod failed.";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_chmod()‎‎ مجوز های یک فایل را از طریق FTP تنظیم می کند.

سینتکس

ftp_chmod(ftp_conn, mode, file);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
mode اجباری. مجوز های جدید:

این پارامتر از چهار عدد تشکیل می شود:

 • عدد اول همیشه صفر است
 • عدد دوم مجوز را برای صاحب فایل تنظیم می کند
 • عدد سوم مجوز را برای گروه کاربری مشخص می کند
 • عدد چهارم مجوز را برای باقی افراد مشخص می کند

مقادیر احتمالی (برای دادن چندین مجوز، اعداد را با هم جمع کنید):

 • 1 = مجوز اجرای فایل
 • 2 = مجوز نوشتن در فایل
 • 4 = مجوز خواندن فایل
file اجباری. فایل
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*