بکندباز

تابع ()strtr در PHP

مثال : کاراکتر های ‘ia’ را به کاراکتر های ‘eo’ تبدیل می کند.

<?php
echo strtr("Hilla Warld","ia","eo");
?>

توضیحات

تابع ()strtr بعضی کاراکتر های درون یک رشته را ترجمه می کند

دستور تابع

strtr(string,from,to)

تست آنلاین تابع ()strtr

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0