بکندباز

متد ‎asin()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه آرک سینوس اعداد:

# Import math Library
import math 

# Return the arc sine  of numbers
print(math.asin(0.55))
print(math.asin(-0.55))
print(math.asin(0)) 
print(math.asin(1))  
print(math.asin(-1))

توضیحات

متد math.‎asin()‎‎ آرک سینوس یک عدد را در خروجی برمیگرداند.

نکته: عدد ورودی متد math.‎asin()‎‎ باید بین 1- و 1 باشد.

نکته: math.asin(1) برابر با مقدار PI/2 و  math.asin(-1) برابر با مقدار PI/2- است. (PI = عدد پی)

سینتکس

math.asin(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. عددی بین -1 و 1. اگر x عدد نباشد، ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار خروجی: مقداری از نوع float ، که برابر با آرک سینوس عدد ورودی است
ورژن پایتون: 1.4

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*