بکندباز

تابع ‎cosh()‎‎ در ‎C++‎

محاسبه کسینوس هایپربولیک x.

/* cosh example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* cosh, log */

int main ()
{
double param, result;
param = log(2.0);
result = cosh (param);
printf ("The hyperbolic cosine of %f is %f.n", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
یک زاویه ی هایپربولیک

مقدار خروجی

کسینوس هایپربولیک x.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*