بکندباز

تابع ‎isnormal()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x عددی نرمال است یا نه. (مثلا بینهایت، NaN، صفر یا غیر نرمال نباشد)
/* isnormal example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* isnormal */

int main()
{
printf ("isnormal(1.0): %dn",isnormal(1.0));
printf ("isnormal(0.0): %dn",isnormal(0.0));
printf ("isnormal(1.0/0.0): %dn",isnormal(1.0/0.0));
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
یک عدد ممیز شناور

مقدار خروجی

اگر x نرمال باشد (شرط درست است) یک مقدار غیر صفر و در غیر اینصورت (شرط نادرست است) مقدار صفر را بر می گرداند.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*