بکندباز

تابع ‎sqrt()‎‎ در ‎C++‎

 

محاسبه  جذر (ریشه دوم) x.

 

/* sqrt example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* sqrt */

int main ()
{
double param, result;
param = 1024.0;
result = sqrt (param);
printf ("sqrt(%f) = %fn", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم جذر آن را محاسبه کنیم.
اگر این مقدار منفی باشد،‌ ارور دامنه رخ خواهد داد.

مقدار خروجی

ریشه دوم عدد x.
اگر x منفی باشد،‌ ارور دامنه رخ خواهد داد


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*