بکندباز

تابع ‎getenv()‎‎ در ‎C++‎

رشته C حاوی مقدار متغیر محیطی که نامش به عنوان آرگومان مشخص شده است را بازیابی می کند. اگر متغیر درخواست شده بخشی از لیست محیط نباشد، تابع یک اشاره گر null را برمی گرداند.اشاره گر بازگردانده شده به یک بلوک حافظه داخلی اشاره می کند، که ممکن است محتوا یا اعتبار آن در فراخوانی های آتی به getenv (اما نه توسط سایر توابع کتابخانه) تغییر یابد.

رشته مورد اشاره توسط اشاره گر بازگردانده شده بوسیله این تابع نباید توسط برنامه تغییر یابد. برخی از پیاده‌سازی‌های سیستم‌ و کتابخانه ممکن است امکان تغییر متغیرهای محیطی را با توابع خاصی (putenv, setenv…) فراهم کنند، اما چنین عملکردی غیرقابل حمل است.

/* getenv example: getting path */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <stdlib.h>/* getenv */

int main ()
{
char* pPath;
pPath = getenv ("PATH");
if (pPath!=NULL)
printf ("The current path is: %s",pPath);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

name
رشته C شامل نام متغیر درخواستی
بسته به پلتفرم، ممکن است نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس باشد یا نباشد.

مقدار خروجی

رشته C با مقدار متغیر محیطی مورد نظر، یا اگر چنین متغیر محیطی وجود نداشت یک اشاره گر null


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*