بکندباز

متد Math.Sqrt در سی شارپ

Math.Sqrt یکی از توابع پایه کلاس Math در سی شارپ است که برای محاسبه‌ی ریشه‌ی مربعی یک عدد از ورودی نوع double استفاده می‌شود. سینتکس این تابع به شکل زیر است:

public static double Sqrt(double d);

در اینجا، d عددی است که ریشه‌ی مربعی آن محاسبه خواهد شد.

نحوه استفاده از Math.Sqrt

برای استفاده از تابع Math.Sqrt، ابتدا باید کلاس Math را به پروژه خود اضافه کنید. به این صورت که در بخش بالای کد خود، دستور using System.Math; یا using System; را اضافه کنید.

حال می‌توانید با فراخوانی تابع Math.Sqrt، ریشه‌ی مربعی یک عدد را محاسبه کنید. به عنوان مثال، برای محاسبه ریشه‌ی مربعی عدد 16، کد زیر را می‌توانید استفاده کنید:

double result = Math.Sqrt(16);

در اینجا، ریشه‌ی مربعی عدد 16 با استفاده از تابع Math.Sqrt محاسبه شده و در متغیر result ذخیره شده است.

نکات مهم در استفاده از Math.Sqrt

  • توجه داشته باشید که تابع Math.Sqrt تنها برای عددهای مثبت قابل استفاده می‌باشد و برای محاسبه ریشه‌ی مربعی اعداد منفی باید از تابع دیگری مانند Math.Abs به همراه Math.Sqrt استفاده کنید.
  • توجه داشته باشید که برای محاسبه ریشه‌ی مربعی عددی که دارای اعداد اعشاری است، نتیجه‌ی آن نیز دارای اعشار خواهد بود.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*