بکندباز

متد find در جاوا اسکریپت

متد find در جاوا اسکریپت برای جستجوی یک عنصر خاص در یک آرایه استفاده می‌شود. این متد یک عنصر را در آرایه جستجو می‌کند و اگر عنصر مورد نظر را پیدا کند، ایندکس آن را برمی‌گرداند. اگر عنصر مورد نظر در آرایه وجود نداشته باشد، مقدار -1 را برمی‌گرداند.

مثال:

const fruits = ['apple', 'banana', 'orange', 'grape'];

const index = fruits.find(element => element === 'orange');
console.log(index); // Output: 2

const index2 = fruits.find(element => element === 'watermelon');
console.log(index2); // Output: -1

در مثال بالا، متد find برای جستجوی عنصر ‘orange’ در آرایه fruits استفاده شده است. این متد ایندکس عنصر ‘orange’ را که در این حالت برابر با 2 است، برمی‌گرداند. در مثال دوم، عنصر ‘watermelon’ در آرایه وجود ندارد، بنابراین مقدار -1 برگردانده می‌شود.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*