بکندباز

دستور git add

دستور git add برای اضافه کردن تغییرات فایل‌هایی که در محیط کاری git شما انجام داده‌اید به مرحله استیج (staging area) استفاده می‌شود. با استفاده از این دستور، شما می‌توانید فایل‌هایی که تغییراتی در آن‌ها اعمال کرده‌اید را برای آماده‌سازی برای commit اضافه کنید.

برای استفاده از دستور git add، به صورت زیر عمل کنید:

git add [نام فایل] یا git add . (برای اضافه کردن همه فایل‌ها)

مثال:
git add index.html (برای اضافه کردن فایل index.html)
git add . (برای اضافه کردن همه فایل‌ها)

بعد از اجرای این دستور، تغییرات فایل‌های انتخاب شده به مرحله استیج اضافه می‌شوند و آماده برای commit می‌شوند.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*