بکندباز

دستور git reset

دستور git reset به منظور بازگشت به یک commit خاص در تاریخچه پروژه استفاده می‌شود. این دستور به صورت زیر استفاده می‌شود:

git reset [commit]

در این دستور، [commit] شناسه commit مورد نظر است که می‌خواهید به آن بازگردید. این شناسه می‌تواند یک شناسه commit یا یک نشانگر مانند HEAD باشد.

نوع‌های مختلفی از git reset وجود دارد که هر کدام عملکرد متفاوتی دارند. برخی از این نوع‌ها عبارتند از:

  1. Soft Reset: با استفاده از git reset --soft [commit] به commit مورد نظر بازگشت می‌کنید و تغییراتی که در commit‌های بعدی انجام داده‌اید را حفظ می‌کنید. فایل‌های شاخه کاری در حال حاضر در حالت "staged" قرار می‌گیرند و شما می‌توانید آن‌ها را با دستور git commit ثبت کنید.

  2. Mixed Reset: با استفاده از git reset --mixed [commit] به commit مورد نظر بازگشت می‌کنید و تغییراتی که در commit‌های بعدی انجام داده‌اید را حفظ نمی‌کنید. فایل‌های شاخه کاری در حال حاضر در حالت "modified" قرار می‌گیرند و شما می‌توانید آن‌ها را با دستور git add و سپس git commit ثبت کنید.

  3. Hard Reset: با استفاده از git reset --hard [commit] به commit مورد نظر بازگشت می‌کنید و تغییراتی که در commit‌های بعدی انجام داده‌اید را حذف می‌کنید. همه تغییراتی که در شاخه کاری انجام داده‌اید، از بین می‌روند و به حالت commit مورد نظر برگشت می‌کنید.

توجه داشته باشید که با استفاده از git reset تاریخچه پروژه تغییر می‌کند و این تغییرات بر روی تمامی commit‌های بعدی تاثیر می‌گذارد. بنابراین، از این دستور با احتیاط استفاده کنید و قبل از استفاده از آن، از ایجاد یک نسخه پشتیبان از پروژه اطمینان حاصل کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*