بکندباز

دستور git restore

دستور git restore در Git برای بازیابی تغییرات فایل‌ها استفاده می‌شود. این دستور در نسخه‌های جدید Git (2.23 و بالاتر) معرفی شده است و جایگزین دستورهای git checkout و git reset شده است.

برای استفاده از دستور git restore، می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید:

  1. بازیابی تغییرات یک فایل به حالت آخرین commit:

    git restore <file>

    این دستور تغییرات اعمال شده بر روی فایل را به حالت آخرین commit برمی‌گرداند. این به این معنی است که تمام تغییراتی که در فایل انجام داده‌اید حذف می‌شوند و فایل به حالت آخرین commit برگردانده می‌شود.

  2. بازیابی تغییرات یک فایل به حالت یک commit خاص:

    git restore <commit> -- <file>

    این دستور تغییرات اعمال شده بر روی فایل را به حالت یک commit خاص برمی‌گرداند. برای استفاده از این دستور، باید شناسه commit مورد نظر را به جای <commit> قرار دهید.

توجه داشته باشید که دستور git restore تغییرات را بر روی فایل‌ها اعمال می‌کند و تغییرات را در staging area ذخیره نمی‌کند. بنابراین، اگر تغییراتی را با استفاده از git restore بازیابی کرده‌اید و می‌خواهید آن‌ها را در staging area ذخیره کنید، باید از دستور git add استفاده کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*