بکندباز

متد equals()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد equals()‎ آشنا می شویم.

اگر دو رشته برابر باشند، متد equals()‎مقدار true را برمی گردد و اگر نه، مقدار false را.


مثال 3: متد equals()‎ با کوچکی و بزرگی حروف

متد equals()‎ به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "learn Java";
  Boolean result;

  // comparing str1 with str2
  result = str1.equals(str2);

  System.out.println(result); // false
 }
}

وقتی "Learn Java"با مقایسه می شود "learn Java"، مقدار  false می گیریم.

نکته:

 • اگر نیاز به مقایسه دو رشته ای دارید که تفاوت حروف کوچک و بزرگ را نادیده می گیرند، از متد ()equalsIgnoreCase استفاده کنید.
 • متد equals()‎ برای همه اشیاء جاوا (نه فقط رشته ها) در دسترس است. به این دلیل که متد equals()‎ در کلاس Object (که سوپرکلاس همه کلاس های جاوا است) نیز تعریف شده است.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*