بکندباز

حذف مقادیر تکراری از یک لیست در پایتون

حذف آنلاین اعضای تکراری از آرایه

 

کد حذف مقادیر تکراری از یک لیست در پایتون

برای حذف مقادیر تکراری از یک لیست در پایتون، از دستورات زیر استفاده می کنیم:

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list(dict.fromkeys(mylist))
print(mylist)

برای اینکار یک دیکشنری ساخته ایم که کلید های آن اعضای لیست مان هستند. از آنجا که دیکشنری نمی تواند کلید های تکراری داشته باشد، خود به خود تکراری ها حذف می شوند. سپس دوباره با تابع list دیکشنری را به لیست برمی گردانیم.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*