بکندباز

تبدیل jpg به png در پایتون

برای تبدیل JPG به PNG با استفاده از Python می توان از دستور زیر استفاده کرد:

from PIL import Image

im1 = Image.open(r'path where the JPG is stored\file name.jpg')
im1.save(r'path where the PNG will be stored\new file name.png')

در مرحله بعد، مراحل کامل اعمال سینتکس فوق را در عمل مشاهده خواهید کرد.

مراحل تبدیل JPG به PNG با استفاده از پایتون

مرحله 1: بسته PIL را نصب کنید

اگر قبلاً این کار را نکرده اید، بسته PIL را با استفاده از دستور زیر نصب کنید:

pip install Pillow

می‌توانید راهنمای زیر را بررسی کنید که سینتکس نصب یک بسته در پایتون تحت ویندوز را توضیح می‌دهد.

مرحله 2: مسیری را که فایل JPG در آن قرار دارد را وارد کنید 

در مرحله بعد، مسیری را که فایل JPG شما در آن ذخیره شده است، بگیرید.

فرض کنید یک فایل JPG (به نام ” autumn“) در مسیر زیر ذخیره شده است:

C:\Users\Ron\Desktop\Test

مرحله 3: با استفاده از پایتون JPG را به PNG تبدیل کنید

در نهایت، می توانید از دستور زیر برای تبدیل JPG به PNG با استفاده از پایتون استفاده کنید:

from PIL import Image

im1 = Image.open(r'path where the JPG is stored\file name.jpg')
im1.save(r'path where the PNG will be stored\new file name.png')

در مثال ما:

  • مسیری که JPG در حال حاضر ذخیره در آن قرار دارد: C:\Users\Ron\Desktop\Test
    • که نام فایل “autumn” و پسوند فایل “jpg ” است
  • مسیری که PNG در آن ذخیره خواهد شد: C:\Users\Ron\Desktop\Test
    • که نام فایل جدید ‘new_autumn ‘ و پسوند فایل ‘png ‘ است

برای مثال ما، کد کامل پایتون به این صورت است (باید مسیرها را تغییر دهید تا مکان ذخیره فایل ها در رایانه شما وارد شود ):

from PIL import Image

im1 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\autumn.jpg')
im1.save(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\new_autumn.png')

کد را اجرا کنید و می بینید که فایل PNG جدید در مکان مشخص شده شما ایجاد می شود.

همچنین می توانید آموزش تبدیل PNG به JPG با استفاده از Python را نیز برای تبدیل برعکس مطالعه کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*