بکندباز

تبدیل تصویر به PDF در پایتون

در این راهنمای کوتاه، نحوه تبدیل تصاویر به PDF با استفاده از پایتون را خواهید دید. بسته PIL برای تحقق این هدف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به عنوان پاسخ سریع، کدی داریم که می توانید از آن برای تبدیل یک تصویر png به PDF با استفاده از Python استفاده کنید (برای JPEG، از پسوند فایل ‘jpg’ استفاده کنید). در ادامه توضیحات تکمیلی برای تبدیل تصویر به pdf با پایتون را خواهید دید:

from PIL import Image

image_1 = Image.open(r'path where the image is stored\file name.png')
im_1 = image_1.convert('RGB')
im_1.save(r'path where the pdf will be stored\new file name.pdf')

نحوه تبدیل لیستی از تصاویر به PDF نیز در ادامه آموزش داده خواهد شد.

مراحل تبدیل تصاویر به PDF با استفاده از پایتون

مرحله 1: بسته PIL را نصب کنید

برای شروع، بسته PIL را با استفاده از دستور زیر (در ویندوز) نصب کنید:

pip install Pillow

می‌توانید این راهنما را برای دستورالعمل‌های نصب بسته با استفاده از pip دنبال کنید.

پس از نصب PIL، ماژول Image از این کتابخانه را در برنامه خود وارد می کنیم

مرحله 2: مسیری که تصویر شما در آن ذخیره شده است را کپی کنید

در مرحله بعد، مسیری را که تصویر شما در آن ذخیره شده است، بگیرید.

به عنوان مثال، فرض کنید یک تصویر png به نام ” view_1 ” در مسیر زیر ذخیره شده است:
C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_1.png

برای باز کردن تصویر متد open از ماژول Image را فراخوانی می کنیم.

مرحله 3: تبدیل تصویر به PDF

برای تبدیل این تصویر به PDF از متد convert بر روی شیء تصویر استفاده می کنیم و آرگومان RGB را به آن ارسال می کنیم.

from PIL import Image

image_1 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_1.png')
im_1 = image_1.convert('RGB')
im_1.save(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_1.pdf')

اگر تصاویر JPEG (به جای png) دارید، همین اصول اعمال می شود. در این صورت، فقط باید پسوند فایل را به ‘ jpg ‘ تغییر دهید :

from PIL import Image

image_1 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_1.jpg')
im_1 = image_1.convert('RGB')
im_1.save(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_1.pdf')

با استفاده از پایتون لیستی از تصاویر را به PDF تبدیل کنید

اگر لیستی از تصاویر داشته باشید و بخواهید همه آنها را در یک فایل PDF ذخیره کنید چه؟

به عنوان مثال، اجازه دهید چند تصویر دیگر را در همان مسیر اضافه کنیم:

image_1 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_1.png')
image_2 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_2.png')
image_3 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_3.png')
image_4 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_4.png')

بعد، تبدیل را انجام دهید:

im_1 = image_1.convert('RGB')
im_2 = image_2.convert('RGB')
im_3 = image_3.convert('RGB')
im_4 = image_4.convert('RGB')

سپس، یک image_list جدید (به استثنای تصویر اول) ایجاد کنید:

image_list = [im_2, im_3, im_4]

و در نهایت، دستور زیر را برای ذخیره PDF اعمال کنید (به «im_1» در ابتدا توجه کنید):

im_1.save(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\my_images.pdf', save_all=True, append_images=image_list)

کد کامل:

from PIL import Image

image_1 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_1.png')
image_2 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_2.png')
image_3 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_3.png')
image_4 = Image.open(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\view_4.png')

im_1 = image_1.convert('RGB')
im_2 = image_2.convert('RGB')
im_3 = image_3.convert('RGB')
im_4 = image_4.convert('RGB')

image_list = [im_2, im_3, im_4]

im_1.save(r'C:\Users\Ron\Desktop\Test\my_images.pdf', save_all=True, append_images=image_list)

هنگامی که کد را اجرا می کنید (بر اساس مسیرهای خود)، یک PDF واحد دریافت خواهید کرد که شامل تمام تصاویر است.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    کدرلایف پاسخ

    ممنون از این مقاله کاربردی