بکندباز

کپسوله سازی در پایتون

کپسوله سازی در پایتون

کپسوله سازی یکی از مفاهیم مهم در برنامه نویسی شیءگرا است که به برنامه نویسان امکان می‌دهد تا داده‌ها و عملیات مربوط به آن‌ها را در یک واحد مجزا و مستقل از سایر بخش‌های برنامه قرار دهند. در این مقاله به بررسی مفهوم کپسوله سازی در پایتون و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

کپسوله سازی در پایتون به وسیله کلاس‌ها و اشیاء انجام می‌شود. یک کلاس می‌تواند شامل متغیرها (ویژگی‌ها) و توابع (روش‌ها) باشد. ویژگی‌ها معمولاً وضعیت یا ویژگی‌های مربوط به یک شیء را نشان می‌دهند، در حالی که روش‌ها عملیاتی هستند که بر روی آن شیء انجام می‌شوند.

برای تعریف یک کلاس در پایتون، از کلیدواژه class استفاده می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهیم یک کلاس به نام "ماشین" تعریف کنیم که شامل ویژگی‌هایی مانند سرعت، رنگ و تولیدکننده باشد. همچنین، می‌توانیم روش‌هایی مانند شروع موتور، توقف و تغییر سرعت را به آن اضافه کنیم.

class Car:
  def __init__(self, speed, color, manufacturer):
    self.speed = speed
    self.color = color
    self.manufacturer = manufacturer

  def start_engine(self):
    print("Engine started.")

  def stop_engine(self):
    print("Engine stopped.")

  def change_speed(self, new_speed):
    self.speed = new_speed
    print("Speed changed to", new_speed)

در این مثال، ما یک کلاس به نام Car تعریف کرده‌ایم که سه ویژگی speed، color و manufacturer دارد. همچنین، سه روش start_engine، stop_engine و change_speed را نیز به آن اضافه کرده‌ایم.

حالا می‌توانیم یک شیء از این کلاس ایجاد کنیم و از ویژگی‌ها و روش‌های آن استفاده کنیم.

my_car = Car(100, "red", "Toyota")
print(my_car.speed) # Output: 100
print(my_car.color) # Output: red
print(my_car.manufacturer) # Output: Toyota

my_car.start_engine()‎ # Output: Engine started.
my_car.change_speed(120) # Output: Speed changed to 120
my_car.stop_engine()‎ # Output: Engine stopped.

در این قسمت، یک شیء به نام my_car از کلاس Car ایجاد کرده‌ایم و از ویژگی‌ها و روش‌های آن استفاده کرده‌ایم.

کپسوله سازی در پایتون به برنامه نویسان امکان می‌دهد تا کدهای خود را به صورت ماژولار و قابل استفاده مجدد طراحی کنند. با استفاده از کلاس‌ها و اشیاء، می‌توانیم بخش‌های مختلف برنامه را به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر پیاده سازی کنیم و در صورت نیاز، آن‌ها را باز استفاده کنیم.

به عنوان نتیجه، کپسوله سازی در پایتون یکی از اصول اساسی برنامه نویسی شیءگرا است که به برنامه نویسان امکان می‌دهد کدهای خود را به صورت سازمان‌یافته‌تر و قابل استفاده مجدد طراحی کنند. با استفاده از کلاس‌ها و اشیاء، می‌توانیم بخش‌های مختلف برنامه را به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر پیاده سازی کنیم و در صورت نیاز، آن‌ها را باز استفاده کنیم.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*