معرفی سایت و اپلیکیشن

اپلیکیشن آموزش برنامه نویسی فارسی

معرفی یک اپلیکیشن آموزش برنامه نویسی فارسی، با نمایش یک ویدیو از بخش های مختلف این اپلیکیشن