مقایسه زبان ها

برعکس کردن یک رشته در زبان های مختلف (پایتون، C++ و …)

در زیر، کد مربوط به برعکس کردن یک رشته در زبان های مختلف آورده شده است. بعضی از زبان ها سینتکس های ساده ای برای اینکار دارند و برخی دیگر باید با حلقه ها و روش های دیگر ساخته شوند. […]