chatgpt

نحوه استفاده از chatgpt در ایران

برای استفاده از chatgpt در ایران روش های مختلفی وجود داره. ثبت نام در سایت اصلی chatgpt نیاز به شماره موبایل وجود داره و برای کاربران ایرانی با شماره موبایل ایرانی امکان پذیر نیست. برای استفاده از سایت اصلی chatgpt […]