بکندباز

چطور در پایتون بدانیم کلید مورد نظر در دیکشنری وجود دارد یا نه؟

چرا بررسی می کنیم که آیا یک کلید در دیکشنری پایتون وجود دارد؟

دیکشنری ها انواع داده های رایج و پرکاربرد در پایتون هستند. آنها برای ذخیره جفت های کلید-مقدار استفاده می شوند و این مقادیر توسط کلیدهای مربوطه قابل دسترسی هستند.

به همین دلیل است که قبل از اینکه بخواهید به مقدار مربوطه آن دسترسی پیدا کنید، اینکه بررسی کنید که آیا کلید وجود دارد یا خیر، عملکرد خوبی است. انجام این کار احتمال مواجهه با خطا را کاهش می دهد.

حال بیایید به روش‌های مختلفی که می‌توانید برای بررسی وجود کلید در دیکشنری پایتون استفاده کنید، نگاهی بیاندازیم.

استفاده از عملگر in برای بررسی وجود کلید در دیکشنری پایتون:

در این روش از عملگر in استفاده می کنیم. این عملگر برای بررسی اینکه آیا یک مقدار عضو دیگری است یا خیر استفاده می شود و یک مقدار bool برمی گرداند.

در مورد ما، ما از عملگر in برای بررسی اینکه آیا کلید مورد نظر عضوی از دیکشنری است استفاده می کنیم.

کدی برای بررسی وجود کلید در دیکشنری پایتون:

dict_1 = {"a": 1, "b":2, "c":3}
if "a" in dict_1:
  print("Exists")
else:
  print("Does not exist")

#Output = "Exists"

حال بیایید یک مورد منفی را بررسی کنیم:

dict_1 = {"a": 1, "b":2, "c":3}
if "d" in dict_1:
  print("Exists")
else:
  print("Does not exist")

#Output = "Does not exist"

به طور مشابه، عملگر not in می تواند برای بررسی اینکه آیا یک کلید در یک دیکشنری وجود ندارد استفاده شود. همچنین، به یاد داشته باشید که عملگر in به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

بررسی وجود کلید با استفاده از متد get()‎

متد get()‎ یک متد دیکشنری است که مقدار کلید مرتبط را برمی گرداند. اگر کلید موجود نباشد، مقدار پیش‌فرض را برمی‌گرداند (اگر پیش‌فرضی ست شده باشد) یا None را برمی‌گرداند.

با استفاده از این متد می توانیم یک کلید را ارسال کنیم و بررسی کنیم که آیا کلیدی در دیکشنری پایتون وجود دارد یا خیر.

سینتکس get()‎

dict.get(keyname, value)

در اینجا dict نام متغیر دیکشنری ای است که قصد کار با آن را دارید

پارامتر ها

Keyname– نام کلید

value– اختیاری، این مقدار در صورتی که کلید وجود نداشته باشد برگردانده می شود.

کد برای بررسی وجود کلید در دیکشنری با استفاده از get()‎

dict_1 = {"a": 1, "b":2, "c":3}
if dict_1.get("a") is not None:
  print("Exists")
else:
  print("Does not exist")

#Output = "Exists"

و برای یک مورد منفی،

dict_1 = {"a": 1, "b":2, "c":3}
if dict_1.get("d") is not None:
  print("Exists")
else:
  print("Does not exist")

#Output = "Does not exist"

 

این متد مقدار کلید را نیز برمی گرداند، پس در صورتی که قصد استفاده از آن را دارید می توانید آنها را در یک متغیر ذخیره کنید.

برچسب‌ها:
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*