بکندباز

کامنت نویسی در mysql

کامنت، یک توضیح یا حاشیه نویسی قابل خواندن توسط برنامه نویس است که در کوئری های SQL قرار می گیرد. کامنت نویسی به منظور آسان تر کردن عبارات SQL برای انسان ها استفاده می شود. MySQL به طور کلی کانمت ها را در طول اجرای کد SQL نادیده می گیرد. کامنت ها را می توان در یک خط یا چند خط نوشت.

البته MySQL می تواند کامنت قابل اجرا نیز داشته باشد. اما، تا زمانی که از کامنت های اجرایی استفاده نکنیم، فقط قسمت SQL را اجرا می کند.

در MySQL Server می‌توانیم کامنت ها را عمدتاً به سه روش بنویسیم که در زیر آورده شده است:

  1. با استفاده از نماد #
  2. با استفاده ازنماد —
  3. با استفاده از نمادهای /* و */

بگذارید هر کدام را با جزئیات توضیح دهیم.

با استفاده از نماد #

در انتهای خط یا دستورات SQL استفاده می شود.

سینتکس

SELECT Statement; # متن کامنت  

مثال

این مثال جزئیات دانش آموز را بدون اجرای کامنت ارائه می دهد.

Mysql> Select * FROM student_info; # کامنت   

خروجی:

نظرات MySQL

با استفاده از نماد —

این مدل کامنت در انتهای خط قرار می گیرد. در این مدل کامنت، باید اطمینان حاصل کنیم که بعد از علامت — حداقل یک فاصله سفید یا کاراکتر کنترلی مانند tab، space، newline و غیره داشته باشد.

سینتکس

SELECT Statement; -- کامنت  

مثال

این مثال جزئیات سفارشات را بدون اجرای کامنت ارائه می دهد.

mysql>  SELECT  *  FROM  orders; -- کامنت  

خروجی:

نظرات MySQL

با استفاده از نمادهای /* و */

این نوع کامنت شبیه به زبان برنامه نویسی php است که می تواند در چندین خط باشد. ما می توانیم از این کامنت برای مستندسازی بلوک عبارات SQL استفاده کنیم.

سینتکس

/*   

   کامنت اینجا قرار می گیرد   

   کامنت اینجا قرار می گیرد   

*/    

مثال

/* متن کامنت توضیحات   

که در چند خط قرار می گیرد*/

SELECT * FROM orders;  

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*