بکندباز

متد ‎compareTo()‎‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد compareTo()‎ در جاوا آشنا می شویم.

متد compareTo()‎ دو رشته را از نظر لغوی (به ترتیب فرهنگ لغت) مقایسه می کند. مقایسه بر اساس مقدار یونیکد هر کاراکتر در رشته ها انجام می شود.


مثال 3: compareTo()‎ با بزرگی و کوچکی حروف

متد compareTo()‎ به کوچکی و بزرگی حروف حساس است.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "learn Java";
  int result;

  // comparing str1 with str2
  result = str1.compareTo(str2);

  System.out.println(result); // -32
 }
}

وقتی "Learn Java"با مقایسه می شود "learn Java" مقدار 0 برگردانده نمی شود. چرا که متد compareTo()‎ به کوچکی و بزرگی حروف حساس است و حرف بزرگ قبل از حرف کوچک می آید. در نتیجه یک مقدار منفی برگردانده می شود.

یادداشت:

 • اگر نیاز به مقایسه دو رشته ای دارید که می خواهید به حروف بزرگ و کوچک حساس نباشد، از متد ()compareToIgnoreCase استفاده کنید.
 • اگر مقدار nullبه متد compareTo()‎ ارسال شود با خطا مواجه می شوید.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*