بکندباز

let در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت، کلمه "let" برای تعریف یک متغیر محلی استفاده می‌شود. با استفاده از "let" می‌توانید یک متغیر جدید را تعریف کنید و به آن مقدار دهید. به عنوان مثال:

let x = 5;

در این مثال، متغیر "x" تعریف شده و به آن مقدار ۵ داده شده است. متغیرهای تعریف شده با "let" فقط در داخل بلوکی که تعریف شده‌اند قابل دسترسی هستند و در بلوک‌های دیگر قابل دسترسی نیستند.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*