بکندباز

متد endsWith()‎ در جاوا

متد endsWith()‎بررسی می کند که آیا رشته با رشته مشخص شده به پایان می رسد یا خیر.

سینتکس متد endsWith()‎به صورت زیر است:

string.endsWith(String str)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای endsWith()‎.

متد endsWith()‎ یک پارامتر واحد می گیرد.

 • str – بررسی می کند که آیا رشته string با رشته str پایان می یابد یا نه

مقدار بازگشتی متد endsWith()‎

 • اگر رشته اصلی به رشته داده شده ختم شود true را برمی گرداند
 • اگر رشته اصلی به رشته داده شده ختم نشود false را برمی گرداند

مثال: متد endsWith()‎ بدون پارامتر Offset

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  String str = "Java Programming";

  System.out.println(str.endsWith("mming")); // true
  System.out.println(str.endsWith("g")); // true
  System.out.println(str.endsWith("a Programming")); // true

  System.out.println(str.endsWith("programming")); // false
  System.out.println(str.endsWith("Java")); // false
 }
}

همانطور که از مثال بالا می بینید، endsWith()‎حروف کوچک و بزرگ را در نظر می گیرد.


اگر باید بررسی کنید که آیا رشته با رشته مشخص شده شروع می شود یا نه، از متد  startsWith()‎ استفاده کنید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*