بکندباز

متد endsWith()‎ در جاوا

متد endsWith()بررسی می کند که آیا رشته با رشته مشخص شده به پایان می رسد یا خیر.

سینتکس متد endsWith()به صورت زیر است:

string.endsWith(String str)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.


پارامترهای endsWith().

متد endsWith() یک پارامتر واحد می گیرد.

 • str – بررسی می کند که آیا رشته string با رشته str پایان می یابد یا نه

مقدار بازگشتی متد endsWith()

 • اگر رشته اصلی به رشته داده شده ختم شود true را برمی گرداند
 • اگر رشته اصلی به رشته داده شده ختم نشود false را برمی گرداند

مثال: متد endsWith() بدون پارامتر Offset

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  String str = "Java Programming";

  System.out.println(str.endsWith("mming")); // true
  System.out.println(str.endsWith("g")); // true
  System.out.println(str.endsWith("a Programming")); // true

  System.out.println(str.endsWith("programming")); // false
  System.out.println(str.endsWith("Java")); // false
 }
}

همانطور که از مثال بالا می بینید، endsWith()حروف کوچک و بزرگ را در نظر می گیرد.


اگر باید بررسی کنید که آیا رشته با رشته مشخص شده شروع می شود یا نه، از متد  startsWith() استفاده کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*