بکندباز

متد ‎split()‎‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد ()split در جاوا آشنا می شویم.

متد  split()‎، رشته را بر اساس regex مشخص شده تقسیم می کند و آرایه ای از رشته های فرعی را برمی گرداند.
در اینجا، ما رشته را بر اساس :: تقسیم می کنیم . از آنجایی که پارامتر limit ارسال نشده است، آرایه برگشتی شامل تمام رشته های فرعی است.


split()‎ با پارامتر limit

 • اگر پارامتر limit برابر با 0 یا منفی باشد، split()‎آرایه ای حاوی تمام رشته های فرعی را برمی گرداند.
 • اگر پارامتر limit مثبت باشد (مثلاً n)، split()‎حداکثر n رشته فرعی را برمی گرداند.

نکته: متد split()‎ پارامتر regex را به عنوان اولین آرگومان می گیرد. اگر نیاز به استفاده از کاراکترهای خاص مانند: \|^*+ و … دارید، باید  این کاراکترها را escape کنید. به عنوان مثال، باید برای تقسیم بر اساس علامت + باید از \\+ استفاده کنیم.


مثال 3: split()‎ بر اساس کاراکتر +

// importing Arrays to convert array to string
// used for printing arrays
import java.util.Arrays;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String vowels = "a+e+f";

  // splitting the string at "+"
  String[] result = vowels.split("\\+");


  // converting array to string and printing it
  System.out.println("result = " + Arrays.toString(result));
 }
}

خروجی

result = [a, e, f]

در اینجا، برای تقسیم یک رشته بر اساس +، از \\+ استفاده کرده ایم.به این دلیل +است که یک کاراکتر خاص است (در regex این کاراکتر معنای خاصی دارد).

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*