بکندباز

حلقه تو در تو در پایتون

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، می‌توانید با استفاده از حلقه for یا while، حلقه تو در تو (nested loop) را پیاده‌سازی کنید. حلقه تو در تو به معنای قرار دادن یک حلقه داخلی درون یک حلقه بیرونی است.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهید یک الگوی ستاره‌ای را در خروجی چاپ کنید. می‌توانید از حلقه for استفاده کنید تا تعداد سطرها را تعیین کنید و سپس یک حلقه دیگر را درون آن قرار دهید تا تعداد ستون‌ها را تعیین کنید و در هر خانه از جدول یک ستاره چاپ کنید.

کد زیر یک مثال از حلقه تو در تو در پایتون را نشان می‌دهد:

for i in range(5): # حلقه بیرونی برای تعداد سطرها
  for j in range(5): # حلقه داخلی برای تعداد ستون‌ها
    print("*", end=" ") # چاپ یک ستاره
  print()‎ # رفتن به سطر بعدی

خروجی این کد به صورت زیر خواهد بود:

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

در این مثال، حلقه بیرونی برای تعداد سطرها از 0 تا 4 اجرا می‌شود و در هر مرحله، حلقه داخلی برای تعداد ستون‌ها از 0 تا 4 اجرا می‌شود و یک ستاره چاپ می‌شود. سپس با استفاده از دستور print()‎ به سطر بعدی رفته و حلقه داخلی را مجدداً اجرا می‌کند. این فرآیند تا پایان حلقه بیرونی ادامه می‌یابد و در نهایت الگوی ستاره‌ای در خروجی چاپ می‌شود.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*