بکندباز

تنظیمات ارسال ایمیل فارسی در php

برای ارسال ایمیل در php از تابع زیر استفاده می شود:

mail(to,subject,message,headers,parameters);

سه پارامتر اول اجباری هستند و به ترتیب ایمیل گیرنده، عنوان ایمیل و متن پیام ایمیل هستند. در حالت عادی اگر عنوان ایمیل را فارسی بنویسیم، آن را با کاراکتر های ناخواسته و عجیب تغییر می دهد. برای اینکه بتوانیم از عنوان فارسی در ارسال ایمیل استفاده کنیم، باید مطابق کد زیر تغییراتی در خود پارامتر subject بدهیم و همچنین از طریق پارامتر چهارم header هایی را به ایمیل اضافه کنیم:

<?php

$to = 'backendbaz@gmail.com';
$message = 'متن ایمیل';
$subject = 'اطلاعیه';

$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n";
$sub = '=?UTF-8?B?'.base64_encode($subject).'?=';

mail($to,$sub,$message,$headers);
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    سیروس پاسخ

    سلام
    استفاده کردم عالی بود
    ممنون