بکندباز

تابع trim در جاوا اسکریپت

تابع trim در جاوا اسکریپت برای حذف فاصله‌های اضافی از ابتدا و انتهای یک رشته استفاده می‌شود. این تابع به صورت زیر استفاده می‌شود:

str.trim()

مثال:

let str = "   Hello, World!   ";
console.log(str.trim()); // "Hello, World!"

در این مثال، فاصله‌های اضافی در ابتدا و انتهای رشته با استفاده از تابع trim حذف می‌شوند و رشته "Hello, World!" بدون فاصله اضافی نمایش داده می‌شود.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*